Ulotne Chwile

Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu Ulotnej Chwili.